• Jaguar XE

  Najbardziej zaawansowana efektywna i dynamiczna sportowa limuzyna jaką kiedykolwiek wyprodukowaliśmy.

  Oferta dla biznesu

 • Jaguar XF

  Śmiała linia nowego modelu XF zdecydowanie wyróżnia go z tłumu. Oferująca niedoścignione połączenie wyczucia układu kierowniczego, komfortu jazdy, wyrafinowania i osiągów luksusowa limuzyna jest równie ekscytująca, co oszczędna.

  Oferta dla biznesu

 • Jaguar E-PACE

  Pierwszy kompaktowy SUV marki Jaguar.

  Oferta dla biznesu

 • JAGUAR F-PACE

  Nowy elektryzujący SUV o wysokich osiągach Jaguara łączy sportowe prowadzenie i spektakularny wygląd z praktycznością.

  Oferta dla biznesu

 • JAGUAR I-PACE

  Przedstawiamy pierwszego, całkowicie elektrycznego SUV-a marki Jaguar.

 • JAGUAR F-TYPE

  F-Type to prawdziwy sportowy samochód. Kolejna wersja zachowuje niepowtarzalny wygląd, niezapomniane uczucia z jazdy i niepowtarzalne osiągi czyli wszystkie cechy Jaguara.

 • JAGUAR XJ

  Niezwykły design i najwyższa technologia. XJ jest modelem ustanawiającym nowy standard w swojej klasie.

 • SPECIAL VEHICLE OPERATIONS (SVO)

  Za sprawą zespołu wykwalifikowanych stylistów, inżynierów i techników, oddział SVO oferuje nowe możliwości personalizacji
  wybranego modelu.

Program Jaguar Regulamin

Program Jaguar Regulamin

Regulamin Programu

 1. Program Lojalnościowy zwany dalej Programem organizowany jest przez British Automotive Polska S.A. zwana dalej Firmą, z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 35/37, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000574729.

 2. Handlowa nazwa: Program Jaguar

 3. Warunki i zasady korzystania z Programu określa niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego zwany dalej Regulaminem.

 4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba dokonująca zakupu samochodu marki Jaguar w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży (lista dilerów włączonych do działania Programu znajduje się na http://www.jaguar.pl/znajdz-dilera ) i wprowadzonej na rynek przez oficjalnego importera Jaguar w Polsce, niezależnie od formy właścicielskiej pojazdu i formy finansowania zakupu. Program dotyczy samochodów zakupionych w polskiej sieci dilerskiej od 01.01.2005r.

 5. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne zaś obszar działania Programu dotyczy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest rejestracja na stronie http://www.jaguar.pl/program-jaguar dokonana po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu. Po prawidłowej rejestracji w Systemie Programu wydana zostanie Karta Uczestnictwa i przesłana na wskazany podczas rejestracji adres Uczestnika. Jednocześnie rejestracja oznacza zawarcie przez Uczestnika umowy z Firmą. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie.

 7. Dane Uczestnika podane podczas rejestracji można modyfikować jedynie w formie pisemnej na podstawie wniosku przesłanego na adres Firmy. Informacje podane w formularzu Firma traktuje jako aktualne i obowiązujące dane Uczestnika.

 8. Firma, jako administrator danych osobowych Uczestników informuje, iż dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Programu, w tym umożliwienia uczestnictwa poprzez przyjęcie formularza rejestracyjnego, wykonania wzajemnych uprawnień i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w celach kontaktowych związanych z prowadzeniem Programu, w szczególności aktualizacją danych osobowych Uczestników, w celu wyjaśnienia ewentualnych reklamacji. Za odrębnie wyrażoną zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych własnych produktów i usług Firmy (marketing tradycyjny i prowadzony w formie elektronicznej). W trakcie realizacji Programu może też dojść do przekazywania przez Firmę, w formie tradycyjnej lub elektronicznej, informacji dotyczących produktów i usług aktualnych Partnerów Programu. Wykaz aktualnych Partnerów Programu dostępny jest każdorazowo na oficjalnej stronie internetowej Firmy. Mają one jednak związek wyłącznie z realizowanym Programem (np. przedstawienie Uczestnikowi preferencyjnej oferty Partnera czy przekazanie informacji o produktach Partnera dostępnych wyłącznie dla Uczestników). Do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w wyżej wymienionym celu niezbędne jest wyrażenie odrębnej zgody.

  Podanie danych osobowych do realizacji wyżej wymienionych celów jest dobrowolne i każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 9. Zarejestrowanie się w Programie jest możliwe po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu rejestracyjnym i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie http://www.jaguar.pl/program-jaguar

 10. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w każdym momencie funkcjonowania Programu bez informowania Uczestników oraz bez podawania przyczyny zmian.

 11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie. Informacja o chęci rezygnacji musi zostać dostarczona do Firmy z zachowaniem formy pisemnej.

 12. Czas trwania programu i ważność
  a. Od 1 lipca 2011 roku do odwołania przez Firmę.

 13. Karta Uczestnictwa przypisana jest do samochodu i wszelkie benefity wynikające z uczestnictwa w programie dostępne są w okresie posiadania danego samochodu.

 14. Sprzedaż samochodu jest równoznaczna z wystąpieniem z Programu.

 15. Kolejny użytkownik samochodu zobowiązany jest do rejestracji na stronie http://www.jaguar.pl/program-jaguar

 16. Aktualne uprawnienia uczestnika programu określone są na stronie http://www.jaguar.pl/program-jaguar

 17. Rabaty udzielane uczestnikom programu nie łączą się z innymi obowiązującymi w danym okresie ofertami handlowymi. Udzielany rabat na części nie obejmuje elementów blacharskich oraz aktualizacji systemów nawigacji, natomiast rabat na robociznę nie obejmuje napraw blacharskich.

 18. Korzystanie z aktualnej oferty rabatowej i usługowej u Partnerów Programu zgodnie z informacjami na stronie http://jaguar.pl/program-jaguar-partnerzy

 19. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane Firmie wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej na adres siedziby handlowej Firmy.

 20. Reklamacje rozpatrywane są przez Firmę w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma.

 21. Decyzja Firmy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o decyzji z zachowaniem formy pisemnej na adres podany podczas rejestracji.

 22. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy.

 23. Prawa i obowiązki Firmy i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.