POLITYKA PRYWATNOŚCI

British Automotive Polska S.A.

Wstęp

Serwis internetowy (strona) Jaguar w Polsce został stworzony w celu dostarczenia użytkownikom Internetu (użytkownik) informacji na temat produktów, historii, nowości i punktów sprzedaży samochodów Jaguar. Na stronie zamieszczono również informacje o usługach oraz działaniach promocyjnych przygotowanych przez Jaguar. Za pośrednictwem tej strony istnieje możliwość skonfigurowania wybranego modelu Jaguara co nie jest równoznaczne z zamówieniem lub ofertą, zarezerwowania jazdy próbnej i odszukania najbliższego Dilera Jaguara. Informujemy, że wszystkie dane zawarte na tej stronie są stale aktualizowane i dlatego też radzimy przeczytać uważnie poniższe uwagi, które pomogą w ich prawidłowej interpretacji.

1. Brak zobowiązań handlowych pomiędzy stronami

Serwis internetowy Jaguar w Polsce pozwoli na skonfigurowanie wybranego samochodu i nawiązanie kontaktu z autoryzowanym Dilerem z sieci sprzedaży British Automotive Polska Sp. z o.o. w Polsce, świadczącym usługi związane z samochodami marki Jaguar. Powyższe nie jest jednak równoznaczne ze zobowiązaniami handlowym, i nie może powodować żadnych wzajemnych zobowiązań między użytkownikiem a Dilerem Jaguara lub British Automotive Polska Sp. z o.o. W szczególności rezultat konfiguracji nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Potwierdzanie informacji zawartych na stronie

Serwis internetowy Jaguar zawiera dane techniczne, orientacyjny cennik, opcje wyposażenia, dostępne kolory wewnętrzne i zewnętrzne, opis ofert specjalnych oraz promocyjnych, zdjęcia oraz dodatkowe informacje niezbędne do zapoznania się z ofertą Jaguara w Polsce. Dane te są aktualizowane na bieżąco i British Automotive Polska S.A. dokłada należytej staranności by były w pełni aktualne i zgodne z rzeczywistością, jednak dane te mogą niekiedy różnić się od dostępnej oferty poszczególnych Dilerów, lub mogą ulec zmianom wynikającym ze specyficznych wymagań rynku i przepisów prawnych. Wszelkie dane zawarte na niniejszych stronach internetowych mają charakter orientacyjny. British Automotive Polska S.A. w każdej chwili może wnieść zmiany do modeli oraz ofert opisanych na niniejszych stronach internetowych z przyczyn technicznych lub handlowych.

3. Potwierdzanie cen

Prezentowane na stronie ceny są orientacyjnymi cenami brutto (chyba, że wskazano inaczej). W żadnym wypadku ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Ceny u poszczególnych Dilerów mogą odbiegać od cen wskazanych w serwisie. Do dyspozycji użytkowników pozostawiamy wskazanych na stronie Dilerów Jaguara, którzy dostarczą wszelkich aktualnych danych oraz służą pomocą w precyzyjnym określeniu warunków zakupu.

4. Dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne

Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne dotyczące samochodów Jaguar zawarte na tej stronie mają charakter orientacyjny i w rzeczywistości mogą odbiegać od wskazanych w serwisie. Jaguar podaje wszelkie takie dane i materiały z należytą zawodową starannością, dążąc do zapewnienia użytkownikom Serwisu jak najpełniejszej i aktualnej informacji.

5. Gama kolorów nadwozi oraz tapicerek

W związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi i monitorami, kolory na tej stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.

6. Ochrona danych osobowych

Administratorem pozostawianych danych osobowych, o ile inaczej nie zastrzeżono, jest British Automotive Polska S.A. 

Użytkownik pozostawiając swoje dane osobowe w serwisie zostaje odrębnie informowany o konkretnych okolicznościach, w tym celach, właściwym administratorze danych, podstawach prawnych, okresie przechowywania danych, właściwych do danej sytuacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”).

Co do zasady, w przypadku zamówienia jazdy próbnej, umówienia wizyty w serwisie (on-line lub osobiście), przeprowadzenia naprawy, nabycia pojazdu, użyczenia pojazdu, zakupu części czy akcesoriów i pozostawienia w tym celu danych osobowych, ich administratorem będzie właściwy Diler Jaguara. Wykaz Dilerów Jaguara znajduje się pod adresem: https://www.jaguar.pl/dealer-locator. Dilerzy Jaguara w przypadku pozostawiania im danych osobowych do realizacji ww. celów będą odrębnie informować o właściwych okolicznościach przetwarzania danych, dotyczących konkretnego przypadku.

W przypadku kontaktu bezpośrednio z British Automotive Polska S.A., w tym w związku z reklamacjami czy skargami składanymi bezpośrednio do British Automotive Polska S.A. na adres: cr@jaguarlandrover.pl administratorem tych danych będzie British Automotive Polska S.A., który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt do IOD poprzez e-mail: iod@ba-holding.pl. Dane w tym celu będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów British Automotive Polska S.A., które dotyczą identyfikacji osoby składającej skargę/kontaktującej się ze Spółką i kontaktu w sprawie skierowanej skargi/zapytania. Dane przetwarzane w celach kontaktowych lub rozpatrzenia skargi nie będą dłużej, niż do czasu zakończenia sprawy, a w celach archiwizacyjnych – przez maksymalnie 2 lata.

Przypominamy użytkownikom, że mają oni prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych w serwisie jest zawsze dobrowolne.

7. Prawa Autorskie - Copyright ©

© Copyright British Automotive Polska S.A. , Warszawa, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe, filmowe, dźwiękowe oraz ich ułożenie i sposób prezentacji w serwisie internetowym www.jaguar.pl są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną British Automotive Polska S.A., w szczególności przedmiot majątkowych praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych. Wszelkie wykorzystanie ww praw, w szczególności kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody British Automotive Polska S.A. są zabronione i naruszają prawa British Automotive Polska S.A. Niektóre elementy graficzne serwisu internetowego Jaguara są przedmiotem praw podmiotów trzecich. Jakiekolwiek wykorzystanie oznaczeń, marki lub logo Jaguar, bez pisemnej zgody British Automotive Polska S.A. lub zainteresowanych osób trzecich stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa i może skutkować odpowiedzialnością finansową i karną.

Niniejszy Serwis internetowy jest własnością British Automotive Polska S.A.