Jaguar XF

Samochody Jaguar dla dyplomatów

Na całym świecie samochody Jaguar gwarantują wyjątkowe osiągi, prestiż i niezależność.

PROGRAM SPRZEDAŻY DYPLOMATYCZNEJ I SPECJALNEJ

Jako ambasadorzy dyplomaci, przedstawiciele swojego kraju w organizacji międzynarodowej czy na misji dyplomatycznej mogą mieć Państwo prawo do skorzystania ze specjalnych warunków podczas nabywania Jaguara jako pojazdu służbowego.

UZNANE INSTYTUCJE DYPLOMATYCZNE (wymagany paszport dyplomatyczny)

UZNANE INSTYTUCJE DYPLOMATYCZNE (wymagany paszport dyplomatyczny)

 • North Atlantic Treaty Organisation (NATO)
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
 • Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
 • Unia Zachodnioeuropejska (UZE)
 • Rada Europy
 • Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN)
 • Interpol
 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
 • Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
 • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA)
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
 • Parlament Europejski
 • Trybunał Sprawiedliwości UE
 • Ich organy i instytucje jak np. Europejski Bank Centralny (EBC), Europejska Organizacja Patentowa (EPO) i agencje jak np. Europejska Agencja Leków (EMA) oraz Europol
DWIE WYJĄTKOWE MARKI

DWIE WYJĄTKOWE MARKI

Zobacz wszystkie wyjątkowe modele, jakie Jaguar ma do zaoferowania.
CAŁKOWITE KOSZTY UTRZYMANIA POJAZDU

CAŁKOWITE KOSZTY UTRZYMANIA POJAZDU

Koszty eksploatacji odgrywają oczywiście ważną rolę przy wyborze pojazdów do firmowej floty.
NASZE USŁUGI I CENTRA

NASZE USŁUGI I CENTRA

Jesteśmy dumni z jakości naszych samochodów oraz technologii stosowanych przez markę Jaguar.