InControl
Asystent Parkowania

InControl<br />Asystent Parkowania

ASYSTENT PARKOWANIA

Asystent Parkowania stanowi system zaprojektowany w celu ułatwienia procesu parkowania w warunkach miejskich poprzez automatyzację niektórych manewrów i pozwalający użytkownikowi na bezpieczny zajęcie i opuszczenie miejsca parkingowego.

Asystent parkowania Jaguar

Asystent Parkowania pomaga w manewrach zarówno zajmowania, jak i opuszczania miejsca parkingowego, zarówno w parkowaniu równoległych, jak i prostopadłym.

Po włączeniu funkcji, Asystent parkowania używa czujników zamontowanych na karoserii Jaguara użytkownika do dokonania pomiaru potencjalnej przestrzeni parkingowej podczas trwającego przejazdu. Gdy funkcja wykryje przestrzeń parkingową o 20 lub więcej procent większą niż samochód użytkownika, wówczas na ekranie dotykowym pojawia się monit o zatrzymanie, puszczenie kierownicy i wrzucenie biegu wstecznego. Po wrzuceniu biegu wstecznego, Funkcja przejmuje kierowanie pojazdem. W momencie, gdy użytkownik spróbuje kierować pojazdem samodzielnie, wówczas funkcja dezaktywuje się.

Funkcja automatycznie unika otaczających obiektów i innych pojazdów, lecz trzeba zawsze zachować czujność i uważać na znajdujące się w pobliżu dzieci i zwierzęta. W związku z tym, że użytkownik kontroluje pedał przyspieszenia i hamulca, możliwa jest jazda w dowolnym tempie i zatrzymanie się w razie potrzeby.

Jeśli na przykład trzeba zmienić kierunek, wówczas funkcja monituje o zatrzymanie się i, w razie potrzeby, wrzucenie biegu do przodu zamiast wstecznego. W dalszym ciągu funkcja kontroluje kierowanie, aby zaparkować Jaguara użytkownika na miejscu parkingowym.

Dostępne są trzy tryby: parkowanie równolegle pomagające wjazd na miejsce parkingowe równolegle do osi pojazdu, parkowanie prostopadłe pozwalająca na efektywne zaparkowanie pod kątem 90 stopni do osi Jaguara użytkownika oraz opuszczenie miejsca parkowania.

Aby włączyć funkcję automatycznego wyszukiwania Asystenta parkowania, należy po prostu zmniejszyć prędkość poniżej 28,97 km/h. Ewentualnie, można aktywować Asystenta parkowania za pośrednictwem Internetu ekranu dotykowego. Można również użyć przycisku wyboru trybu, tj. parkowanie równoległe, parkowanie prostopadłe lub opuszczenie miejsca parkingowego, lub wyłączyć system.

Jest to szczególnie przydatne w otoczeniu miejskim, gdzie znalezienie miejsca do parkowania jest trudniejsze. System wskazuje miejsca, które użytkownik pojazdu mógłby uznać za zbyt małe. Jako ze funkcja parkuje za użytkownika, można uniknąć stłuczek i rys, które wchodzą w skład częstych zdarzeń parkigowych.

Funkcja nie jest raczej przydatna, gdy próbuje się zaparkować na zakręcie drogi, oraz używanie jej może nie być bezpieczne na wąskiej drodze, w przypadku samochodów zaparkowanych po obu jej stronach. Wymagana jest minimalna szerokość drogi w zakresie 4,5 metra pomiędzy zaparkowanymi po obu jej stronach samochodami.

Asystent parkowania wykrywa takie duże obiekty jak inne pojazdy, ale może nie uwzględnić takich innych zagrożeń, jak dzieci lub zwierzęta, siatka ogrodzeniowa, płoty, rowery i motocykle ustawione blisko krawężnika. Używając Asystenta parkowania, należy zawsze uważnie obserwować otoczenie, tak jakby się parkowało samodzielnie. Podczas ciągnięcia przyczepy, Asystent parkowania jest zdezaktywowany.

Zegary Jaguar

PARKOWANIE PRZODEM I TYŁEM

Po wrzuceniu biegu wstecznego, aktywowane są czujniki w przednim i tylnym zderzaku. Monity na wyświetlaczu lub sygnały dźwiękowe ostrzegają użytkownika o ewentualnych przeszkodach.

SYSTEM WYKRYWANIA PRZESZKÓD PODCZAS COFANIA

System monitorowania ruchu za pojazdem ostrzega klienta o pojazdach, pieszych i/ lub innych zagrożeniach zbliżających się z dowolnej strony samochodu. System wydaje ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne, informując użytkownika o przeszkodach, nawet w sytuacji ograniczonej widoczności.

Aby włączyć funkcję jazdy i parkowania Asystenta kierowcy InControl, możliwy jest nastepujacy wybór opcji kamerki:

TRYB KAMERKI 360°

Układ Surround Camera System pozwala na obserwowanie tego, co dzieje się dookoła auta na ekranie dotykowym dzięki kamerze pracującej w trybie 360 stopni, dzięki czemu różnego rodzaju takie manewry jak parkowanie wzdłuż krawężnika bądź też wjazd i wyjazd z ciasnych przestrzeni czy pokonywanie skrzyżowań stają się o wiele łatwiejsze.

KAMERKA COFANIA

Kamerka cofania ułatwia parkowanie na ciasnych miejscach parkingowych. Linie reprezentujące obrys pojazdu i przewidywana ścieżka najazdu nałożone są na obraz widoku za pojazdem i wyświetlane na ekranie dotykowym.

WSPOMAGAJĄCA PARKOWANIE KAMERKA 360°

Czujniki parkowania zlokalizowane z przodu, z tyłu oraz z boku pojazdu zapewniają przekazywane w czasie rzeczywistym informacje wzrokowe i dźwiękowe określające odległość od przeszkód znajdujących się wokół pojazdu.

Podczas wprowadzania systemu InControl, poszczególne opisywane cechy mogą stanowić wyposażenie opcjonalne i/ lub być zależne od danego rynku lub zastosowanej jednostki napędowej. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą samochodów marki Jaguar w celu ustalenia dostępności i pełnych zasad i warunków obowiązujących w kraju użytkownika. Niektóre z funkcji wymagają odpowiedniej karty SIM z towarzyszącą jej właściwą umową na transmisję danych, która wymagać może przedłużenia po upływie wstępnego okresu, na jaką została początkowo zawarta. Łączność z siecią mobilną może być niemożliwa w niektórych lokalizacjach.