Łączność przez mowę

Łączność przez mowę

Mówienie wygoda i komfort na nowy poziom, Jaguar Connected Speech pozwala sterować nawigacją, rozrywką, klimatyzacją, połączeniami telefonicznymi i nie tylko za pomocą głosu. Nawet podczas podróży offline określone polecenia głosowe pozostają aktywne i dostępne podczas każdej podróży1.

AKTYWUJ ŁĄCZNOŚĆ PRZEZ MOWĘ

Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do łączności przez mowę w Twoim Jaguarze.


1. Aby aktywować elementy sterujące pojazdu za pomocą polecenia „Hej Jaguar”, po prostu przejdź do Ustawienia > Wszystkie ustawienia > Ogólne > Ustawienia głosu > WŁĄCZ słowo wybudzające. W ustawieniach głosowych można również wybrać własne słowo wybudzenia.


2. Alternatywnie naciśnij krótko przycisk Voice na kierownicy, aby uruchomić polecenie głosowe.


Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje łączności przez mowę podczas podróży, upewnij się, że jesteś zalogowany na swoim koncie InControl.

AKTYWUJ ŁĄCZNOŚĆ PRZEZ MOWĘ

Mogą obowiązywać zasady dozwolonego użytku. Standardowa roczna subskrypcja, którą można przedłużyć po początkowym okresie zalecanym przez Twojego sprzedawcę marki Jaguar.


Funkcje, opcje, usługi stron trzecich i ich dostępność zależą od rynku — skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Jaguar, aby uzyskać informacje o dostępności na rynku lokalnym i pełnych warunkach. Niektóre funkcje są objęte subskrypcją, która będzie wymagać dalszego odnowienia po początkowym okresie zalecanym przez sprzedawcę. Nie można zagwarantować łączności z siecią komórkową we wszystkich lokalizacjach. Informacje i obrazy wyświetlane w związku z technologią InControl, w tym ekrany lub sekwencje, podlegają aktualizacji oprogramowania, kontroli wersji i innym zmianom systemowym/wizualnym w zależności od wybranych opcji.


Funkcje opcjonalne i ich dostępność mogą różnić się w zależności od specyfikacji pojazdu (modelu i układu napędowego) lub wymagać zainstalowania innych funkcji w celu ich zamontowania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub skonfiguruj swój pojazd online.


Kierowcy powinni korzystać z funkcji w samochodzie tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne. Kierowcy muszą przez cały czas mieć pełną kontrolę nad pojazdem.


1Wymagana 12-miesięczna subskrypcja pakietu online. Aby nadal korzystać z danej funkcji po początkowym okresie subskrypcji, konieczne będzie odnowienie subskrypcji i uiszczenie odpowiednich opłat za odnowienie. Dostępne tylko na połączonych rynkach. Skontaktuj się ze sprzedawcą. Pakiet online dla pakietów ze specyfikacją S i wyższych.