KORZYSTANIE Z FUNKCJI AWARYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

KORZYSTANIE Z FUNKCJI AWARYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

Wygoda i pewność. Funkcje bezpieczeństwa Twojego Jaguara to płynne połączenie technologii zainstalowanej w kabinie i aplikacji Remote.

SYTUACJE AWARYJNE I POMOC DROGOWA

Należy pamiętać, że te usługi wymagają aktywnego1 konta InControl i subskrupcji2 Remote.

WYKONYWANIE WEZWANIA O POMOC

WYKONYWANIE WEZWANIA O POMOC

1. W razie awarii lub wypadku samochodowego zwolnij osłonę i naciśnij przycisk umieszczony po lewej stronie konsoli górnej.


2. Naciśnij przycisk na 2 sekundy, aby nawiązać połączenie z pomocą techniczną Jaguar.3  


3. Połączenie zostaje nawiązane, gdy słychać członka zespołu Jaguar Assistance. Lokalizacja Twojego pojazdu zostanie automatycznie przesłana do zespołu Jaguar Assistance, który w razie potrzeby wyśle ​​pomoc drogową lub połączy Cię z Jaguar Accident Assistance.


4. Po użyciu zamknij osłonę przycisku.

WYKONYWANIE POŁĄCZENIA ALARMOWEGO SOS

WYKONYWANIE POŁĄCZENIA ALARMOWEGO SOS

1. W sytuacji awaryjnej zwolnij osłonę i naciśnij przycisk umieszczony po prawej stronie konsoli górnej.


2. Naciśnij przycisk na 2 sekundy, aby zainicjować połączenie alarmowe.3  


3. Połączenie zostaje nawiązane, gdy słychać członka zespołu reagowania kryzysowego. Lokalizacja Twojego pojazdu zostanie automatycznie przesłana zespołowi reagowania kryzysowego.


4. Po użyciu zamknij osłonę przycisku.

FUNKCJE SECURE TRACKER I SECURE TRACKER PRO

Należy pamiętać, że te usługi wymagają aktywnego konta InControl i subskrypcji Secure Tracker lub Secure Tracker Pro.

ALERT ANTYKRADZIEŻOWY

ALERT ANTYKRADZIEŻOWY

Jeśli w Twoim pojeździe uruchomił się automatyczny alert o kradzieży, w aplikacji Remote zostanie wyświetlony ekran powiadomienia o kradzieży lub otrzymasz wiadomość SMS. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie funkcje aplikacji Remote zostaną wyłączone.


Secure Tracker Pro idzie jeszcze dalej, integrując technologię uwierzytelniania z brelokiem. Zostaniesz powiadomiony, jeśli samochód zostanie uruchomiony w inny sposób niż za pomocą autoryzowanego kluczyka. Secure Tracker i Secure Tracker Pro są akredytowane i certyfikowane na niektórych rynkach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.


Należy pamiętać, że te usługi wymagają aktywnego konta InControl i subskrypcji Secure Tracker lub Secure Tracker Pro.4

TRYB STRAŻNIKA*

TRYB STRAŻNIKA*

Ten tryb ostrzega Cię o wszelkich nieautoryzowanych interakcjach z Twoim pojazdem i zapewnia dodatkowy spokój ducha z dowolnego miejsca na świecie.


Aby aktywować Tryb Strażnika za pośrednictwem aplikacji Remote, po prostu wybierz przycisk „Zabezpieczenia” na stronie głównej, a następnie „Tryb strażnika” i włącz go. Jeśli w wybranym okresie wystąpią jakiekolwiek alerty, powiadomienie zostanie wysłane bezpośrednio na Twój telefon komórkowy.


* Usługa dostępna obecnie tylko na niektórych rynkach

ALERT ANTYKRADZIEŻOWY Z SECURE TRACKER I SECURE TRACKER PRO

Jeśli w Twoim pojeździe uruchomił się automatyczny alert o kradzieży, w aplikacji Remote zostanie wyświetlony ekran powiadomienia o kradzieży lub otrzymasz wiadomość SMS. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie funkcje aplikacji Remote zostaną wyłączone.


Secure Tracker Pro idzie jeszcze dalej, integrując technologię uwierzytelniania z brelokiem. Zostaniesz powiadomiony, jeśli samochód zostanie uruchomiony w inny sposób niż za pomocą autoryzowanego kluczyka. Secure Tracker i Secure Tracker Pro są akredytowane i certyfikowane na niektórych rynkach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą


Należy pamiętać, że te usługi wymagają aktywnego konta InControl i subskrypcji Secure Tracker lub Secure Tracker Pro.4

ALERT ANTYKRADZIEŻOWY Z SECURE TRACKER I SECURE TRACKER PRO

PRZED TRANSPORTEM LUB SERWISEM POJAZDU

TRYB TRANSPORTU*

TRYB TRANSPORTU*

Holuj lub transportuj pojazd bez włączania alarmu o kradzieży. Aktywowany w aplikacji Remote lub na stronie internetowej My Jaguar Incontrol, Tryb Transportu dezaktywuje automatyczne powiadomienia o kradzieży na 10 godzin przy wyłączonym silniku.


Tryb Transportu można ustawić, na wcześniej wyznaczony okres, maksymalnie do 72 godzin.

TRYB SERWISU*

TRYB SERWISU*

Podczas oddawania samochodu do serwisu należy włączyć Tryb Serwisu, aby zapobiec uruchomieniu alarmu o kradzieży. Tryb serwisowy można włączyć w aplikacji Remote na smartfonie lub w witrynie My Jaguar Incontrol. Po włączeniu samochód nie będzie wysyłał automatycznych powiadomień o kradzieży przez 10 godzin.


Tryb Serwisu można ustawić, na wcześniej wyznaczony okres, maksymalnie do 72 godzin.

AKTYWUJ SWOJE KONTO INCONTROL

Aby móc korzystać z usług sieciowych i subskrypcji Twojego Jaguara, musisz najpierw skonfigurować system informacyjno-rozrywkowy i utworzyć konto InControl.
AKTYWUJ SWOJE KONTO INCONTROL

Jeśli Twój pojazd wymaga przełączenia w tryb transportowy lub tryb serwisowy na dłużej niż 10 godzin, skontaktuj się z centrum telefonicznym, aby poprosić o pomoc.


1Funkcje, opcje i ich dostępność InControl zależą od rynku — sprawdź u sprzedawcy detalicznego dostępność na rynku lokalnym i pełne warunki. Niektóre funkcje wymagają odpowiedniej karty SIM z umową na transmisję danych, która będzie wymagała dalszej subskrypcji po początkowym okresie zalecanym przez sprzedawcę. Nie można zagwarantować łączności mobilnej we wszystkich lokalizacjach. Informacje i obrazy wyświetlane w związku z technologią InControl, w tym ekrany lub sekwencje, podlegają aktualizacji oprogramowania, kontroli wersji i innym zmianom systemowym/wizualnym w zależności od wybranych opcji. Pełne warunki można znaleźć tutaj (link do globalnych/lokalnych warunków InControl)


2Wymagane konto InControl. Aby nadal korzystać z danej funkcji po początkowym okresie subskrypcji, konieczne będzie odnowienie subskrypcji i uiszczenie odpowiednich opłat za odnowienie.


3Usługi zależą od łączności sieciowej


4Wymagana jest subskrypcja InControl Remote, Secure Tracker lub Secure Tracker Pro oraz konto InControl. Usługi Secure Tracker i Secure Tracker Pro muszą być aktywowane, a pojazd musi znajdować się w obszarze objętym zasięgiem sieci. Aby nadal korzystać z danej funkcji po początkowym okresie subskrypcji, konieczne będzie odnowienie subskrypcji i uiszczenie odpowiednich opłat za odnowienie.

Funkcje opcjonalne i ich dostępność mogą różnić się w zależności od specyfikacji pojazdu (modelu i układu napędowego) lub wymagać zainstalowania innych funkcji w celu ich zamontowania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub skonfiguruj swój pojazd online.


Kierowcy powinni korzystać z funkcji w samochodzie tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne. Kierowcy muszą przez cały czas mieć pełną kontrolę nad pojazdem.


Tylko kompatybilne smartfony.