InControl
System Secure Tracker

InControl<br />System Secure Tracker

InControl Secure to prosty i bezpieczny system śledzenia skradzionego pojazdu zapewniający lepszą niż kiedykolwiek ochronę pojazdu użytkownika, i dzięki temu większy spokój.

• InControl Secure pomaga zlokalizować Jaguara użytkownika w przypadku kradzieży

Podczas wprowadzania systemu InControl, poszczególne opisywane cechy mogą stanowić wyposażenie opcjonalne i/ lub być zależne od danego rynku lub zastosowanej jednostki napędowej. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą samochodów marki Jaguar w celu ustalenia dostępności i pełnych zasad i warunków obowiązujących w kraju użytkownika. Niektóre z funkcji wymagają odpowiedniej karty SIM z towarzyszącą jej właściwą umową na transmisję danych, która wymagać może przedłużenia po upływie wstępnego okresu, na jaką została początkowo zawarta. Łączność z siecią mobilną może być niemożliwa w niektórych lokalizacjach.