InControl
Remote Control I Essentials

InControl<br />Remote Control I Essentials

SYSTEMY REMOTE ESSENTIALS I REMOTE PREMIUM

Aplikacje Remote Essentials i Remote Premium, kompatybilne z większością smartfonów z systemami Android i Apple iOS, umożliwiają interakcję z autem użytkownika z dowolnego miejsca na świecie dzięki przesyłowi danych za pośrednictwem zdalnej aplikacji InControl.


SYSTEMY REMOTE ESSENTIALS I REMOTE PREMIUM


W przypadku decyzji o wykorzystywaniu systemu Remote Essentials, lub Remote Premium, można uzyskiwać informacje na temat stanu i statusu Jaguara użytkownika za pośrednictwem smartfona, z możliwością jednoczesnej zdalnej interakcji.


Możliwe jest zdalne przeglądanie danych samochodu, począwszy od poziomu paliwa do stanu drzwi i okien, przy wykorzystaniu Informacji o stanie pojazdu.
Monitorowanie wydatków przy pomocy Historii przejazdu
Ustawianie żądanej temperatury w pojeździe z wyprzedzeniem za pomocą Zdalnych ustawień klimatyzacji
Szybkie odnajdywanie Jaguara użytkownika na zatłoczonym parkingu za pomocą zdalnego systemu Klakson i światła
Zdalne zabezpieczanie samochodu użytkownika za pomocą Zdalnego blokowania i odblokowywania drzwi


W zależności od wybranej opcji, opisywane usługi pozwalają użytkownikowi na między innymi blokowanie i odblokowywanie drzwi, zdalne nagrzewanie/ chłodzenie wnętrza samochodu za pomocą funkcjonalności Zdalnych ustawień klimatyzacji * , szybkie odnajdywania Jaguara za pomocą funkcjonalności Klakson i światła.
System Remote Essentials jest prawie zawsze oferowany w standardzie, lecz należy to sprawdzić u sprzedawcy. System Remote Premium stanowi element opcji Connect i/ lub Connect Pro. Przy dokonywaniu zakupu, dokonuje się wyboru systemu Remote Premium jako elementu pakietu łączności.

Zarówno, Remote Essentials, jak i Remote Premium obejmują:

INFORMACJE O STANIE POJAZDU
Sprawdzanie poziomu paliwa i możliwego zasięgu przejazdu oraz statusu blokady drzwi, okien i zamków. Lokalizowanie miejsca ostatniego parkowania Jaguara użytkownika, a także uzyskiwanie wskazówek dotarcia do miejsca parkingowego pieszo.

ALERTY OBSŁUGI POJAZDU
Przeglądanie zdarzeń obsługowych - na przykład niskich poziomów płynów - i uzyskiwanie porad w zakresie odnośnego postępowania.

HISTORIA PRZEJAZDU
W przypadku wybrania tej funkcji można ustawić automatyczną rejestrację historii przejazdu, z uwzględnieniem statystyk dotyczących trasy i kilometrażu. Informacje te mogą być eksportowane jako raport dotyczący wydatków za pośrednictwem poczty e-mail w formacie Excel.


SYSTEMY REMOTE ESSENTIALS I REMOTE PREMIUM

ZDALNY KLAKSON I ŚWIATŁA
Opisywana funkcja obejmuje włączenie świateł awaryjnych, mijania i alarmu dźwiękowego Jaguara użytkownika, w celu zlokalizowania go na zatłoczonym parkingu.

ZDALNE BLOKOWANIE I ODBLOKOWYWANIE DRZWI
Zdalne blokowanie i/ lub odblokowywanie drzwi poprzez naciśnięcia jednego przycisku. Naciśnięcie przycisku „Lock" na ekranie Bezpieczeństwo pojazdu smartfonowej aplikacji InControl Remote powoduje zablokowanie drzwi, uzbrojenie alarmu, złożenie lusterek bocznych i domknięcie szyb. Wciśnięcie przycisku „Unlock” powoduje rozłożenie lusterek bocznych, włączenie świateł mijania oraz dwukrotnie zapalenie się świateł awaryjnych.

ZDALNY RESET ALARMU
Na smartfon użytkownika przesyłany jest alert o włączeniu się alarmu, pozwalający użytkownikowi, w razie potrzeby, na jego zdalne zresetowanie.

FUNKCJA WYBUDZENIA
Otrzymasz powiadomienie na smartfonie, jeśli wyłączy się alarm samochodowy, co pozwoli Ci go zresetować, jeśli będzie to konieczne.

WAKE-UP FUNCTION
W celu oszczędzania energii zgromadzonej w akumulatorze, niektóre mniej istotne funkcje aplikacji InControl Remote zostają wyłączone w przypadku, gdy Jaguar użytkownik nie jest używany przez okres 4 dni.

W takim przypadku, gdy użytkownik zechce korzystać z danych usług po upływie tego okresu, wówczas możliwe jest zaplanowanie Wybudzenia, dzięki czemu można ponownie uaktywnić takie odnośne funkcje jak zdalne ustawienia klimatyzacji oraz funkcje blokowania/ odblokowywania.

Funkcje smartfonowej aplikacji zdalnego sterowania zostają automatycznie ponownie aktywowane przy kolejnej jeździe Jaguarem użytkownika.

Podczas wprowadzania systemu InControl, poszczególne opisywane cechy mogą stanowić wyposażenie opcjonalne i/ lub być zależne od danego rynku lub zastosowanej jednostki napędowej. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą samochodów marki Jaguar w celu ustalenia dostępności i pełnych zasad i warunków obowiązujących w kraju użytkownika. Niektóre z funkcji wymagają odpowiedniej karty SIM z towarzyszącą jej właściwą umową na transmisję danych, która wymagać może przedłużenia po upływie wstępnego okresu, na jaką została początkowo zawarta. Łączność z siecią mobilną może być niemożliwa w niektórych lokalizacjach.
 
*W przypadku, gdy silnik nie może uruchamiany zdalnie z powodu ograniczeń samego pojazdu lub ograniczeń istniejących na rynku, wówczas w dalszym ciągu możliwe jest uzyskanie zdalnego ogrzewania i wentylacji, pod warunkiem wyposażenia w funkcje Czasowego programowania klimatyzacji lub Zdalnego ogrzewania postojowego. W przypadku, gdy żadna z opcji nie jest dostępna, wówczas funkcja Zdalnych ustawień klimatyzacji nie pojawia się w smartfonowej aplikacji InControl Remote.