InControl
Konfiguracja Proservices

InControl<br />Konfiguracja Proservices

KONFIGURACJA USŁUG PRO SERVICES

Zaawansowane możliwości Touch Pro
Jako część pakietu Connect Pro Pack, usługi Pro Services zapewniają więcej udoskonalonych funkcji w zakresie nawigacji, infotainment i łączności w ramach Touch Pro. Aby skonfigurować usługi Pro Services, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

AKTYWACJA ŁĄCZNOŚCI

Aby umożliwić pełne skonfigurowanie usług łączności w pojazdach oferujących usługi Pro Services, należy jedynie włączyć korzystanie z łączności. Aby zapobiec wyłączeniu zapłonu, należy upewnić się, że silnik jest i pozostaje uruchomiony.

KROK 1

KROK 1

Należy zainstalować kartę SIM Mikro zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Instalacja karty SIM.
KROK 2

KROK 2

Należy wejść w ustawienia łączności pojazdu w menu ogólnych ustawień pojazdu i włączyć komórkową transmisję danych. Należy przejść do ikony ustawień na dowolnym ekranie > All settings > Features > Connectivity > Mobile data on
KROK 3

KROK 3

Po pomyślnej synchronizacji połączenia w górnym rogu ekranu dotykowego wyświetli się ikona 3G lub Wi-Fi. Należy zwrócić uwagę, że uzyskanie połączenia z Internetem może zająć do 2 minut, w zależności od siły sygnału sieci.

KONTO NAWIGACYJNE UŻYTKOWNIKA

TWORZENIE KONTA

TWORZENIE KONTA

Po utworzeniu profilu, można utworzyć konto nawigacyjne Touch Pro, wybierając opcję Zaloguj się, na głównym ekranie nawigacji.

Użytkownik może też zostać poproszony o to podczas korzystania z niektórych funkcji wymagających zalogowania się, w tym takich jak: Dzielenie się spodziewanym czasem dotarcia do celu, synchronizacja usług w chmurze, lub nawigacja w trybie od-drzwi-do-drzwi.

AKCEPTACJA ZASAD I WARUNKÓW
Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować nowe konto. Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie Zasad i warunków korzystania z Nawigacji, które można uzyskać, wpisując w przeglądarce podany adres URL.
ŚCIĄGANIE APLIKACJI JAGUAR DO PLANOWANIA TRASY PRZEJAZDU

ŚCIĄGANIE APLIKACJI JAGUAR DO PLANOWANIA TRASY PRZEJAZDU

Smartfonowa aplikacja do planowania trasy przejazdu InControl maksymalnie wykorzystuje potencjał systemu nawigacji pojazdu. Smartfonowa aplikacja do planowania trasy przejazdu InControl kieruje użytkownika w trybie od drzwi do drzwi. Należy w smartfonie ustawić docelowe miejsce przejazdu, aby funkcja nawigacji doprowadziła użytkownika do samochodu, który następnie przejmuje nawigację. Po zaparkowaniu, funkcja nawigacji przejmowana jest z powrotem przez smartfon, który doprowadza użytkownika do ostatecznego miejsca docelowego z wykorzystaniem transportu publicznego lub pieszo. Aby zalogować się do aplikacji smartfonu, należy użyć tego samego adresu e-mail i hasła, które zostało użyte do skonfigurowania konta Nawigacji Touch Pro w systemie nawigacyjnym samochodu.
UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO APLIKACJI PLANOWANIA TRASY PRZEJAZDU INCONTROL

UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO APLIKACJI PLANOWANIA TRASY PRZEJAZDU INCONTROL

Aplikacja planowania trasy przejazdu InControl umożliwia planowanie tras i zapisywanie miejsc docelowych i innych. Po zainstalowaniu usług Pro Services, można uzyskać dostęp do tych tras później już użytkując samochód. Można także zarządzać swoim profilem Nawigacji Touch Pro z tej samej witryny i zalogować się przy użyciu adresu e-mail i hasła utworzonego w systemie nawigacyjnym Jaguara.

Aby otrzymać więcej informacji na temat uzyskiwania najnowszych aktualizacji map, należy odwiedzić sekcję Mapy i usługi w ramach aplikacji planowania trasy przejazdu InControl.

WSPARCIE SYSTEMU JAGUAR INCONTROL

LOGOWANIE DO KONTA INCONTROL

LOGOWANIE DO KONTA INCONTROL

Należy zarejestrować konto na stronie Mój Jaguar InControl, aby dostosować własne preferencje i zarządzać funkcjami Systemu InControl.
UZYSKIWANIE POMOCY W ZAKRESIE INCONTROL

UZYSKIWANIE POMOCY W ZAKRESIE INCONTROL

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania lub dostarczymy więcej informacji o Systemie Jaguar InControl.
ZASADY I WARUNKI

ZASADY I WARUNKI

Należy zapoznać się z zasadami i warunkami użytkowania Systemu Jaguar InControl oraz informacjami dotyczącymi ochrony danych.

*Być może zaistnieje potrzeba wyłączenia silnika, odczekania kilku minut, a następnie ponownego uruchomienia silnika w celu ujrzenia komunikatu o zakończonej aktualizacji.
 
Podczas wprowadzania systemu InControl, poszczególne opisywane cechy mogą stanowić wyposażenie opcjonalne i/ lub być zależne od danego rynku lub zastosowanej jednostki napędowej. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą samochodów marki Jaguar w celu ustalenia dostępności i pełnych zasad i warunków obowiązujących w kraju użytkownika. Niektóre z funkcji wymagają odpowiedniej karty SIM z towarzyszącą jej właściwą umową na transmisję danych, która wymagać może przedłużenia po upływie wstępnego okresu, na jaką została początkowo zawarta. Łączność z siecią mobilną może być niemożliwa w niektórych lokalizacjach.