InControl
Aktywacja Systemu

InControl<br />Aktywacja Systemu

AKTYWACJA SYSTEMU PROTECT

Aby skorzystać z usług InControl, należy aktywować zakupione wcześniej usługi InControl.

REJESTRACJA INCONTROL U SPRZEDAWCY

REJESTRACJA INCONTROL U SPRZEDAWCY

Aby zakończyć ten proces, należy kliknąć na jednorazowy link przesłany w e-mailu od sprzedawcy, przekierowujący na właściwą stronę, i postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.

W przypadku nieotrzymania e-maila aktywującego od sprzedawcy, należy sprawdzić folder spam lub skontaktować się z dealerem.
SAMODZIELNA REJESTRACJA INCONTROL

SAMODZIELNA REJESTRACJA INCONTROL

W przypadku gdy sprzedawca nie zarejestrował konta użytkownika, należy postępować zgodnie z prostym sposobem rejestracji, łączeniem z pojazdem i aktywowaniem InControl.

Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że ma się dostęp do pojazdu oraz że jest on zaparkowany w miejscu o dobrym pokryciu siecią komórkow, i że ma się dostęp do numeru rejestracyjnego.

Potrzebnych będzie także 8 ostatnich znaków numeru VIN pojazdu (numeru identyfikacyjnego pojazdu), które znajdują się po lewej stronie przedniej szyby lub w instrukcji obsługi pojazdu.
KROK 1

KROK 1

Należy odwiedzić witrynę Mój Jaguar InControl i utworzyć konto, podając swój adres e-mailowy, na który zostanie wysłany e-mail rejestracyjny. Należy kliknąć w zabezpieczony link umieszczony w e-mailu i postępować zgodnie z instrukcjami konfiguracji wyświetlanymi na ekranie.
KROK 2

KROK 2

Następnie zgodnie z monitem należy połączyć założone konto z Jaguarem użytkownika w celu potwierdzenia, że się jest właścicielem lub upoważnionym użytkownikiem pojazdu. Aby to zrobić, należy nawiązać kontakt z własnym samochodem w ciągu 60 minut, aby zakończyć konfigurację, inaczej cały proces należy powtórzyć.
KROK 3

KROK 3

Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych szczegółowych dotyczących jego pojazdu i zaakceptowanie warunków prawnych. Klient będzie mógł także włączyć funkcję Przejazdu.

STRONA INTERNETOWA MÓJ JAGUAR INCONTROL

Dostęp do Mój Jaguar InControl uzyskuje się, używając tych samych danych logowania, w celu między innymi zmiany danych osobowych, zmiany ustawień samochodu, dodawania lub usuwania dołączonych pojazdów, zarządzania subskrypcjami i Przejazdami.

DODAWANIE POJAZDU DO SWEGO KONTA

DODAWANIE POJAZDU DO SWEGO KONTA

Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że ma się dostęp do pojazdu oraz że jest on zaparkowany w miejscu o dobrym pokryciu siecią komórkową, i że ma się dostęp do numeru rejestracyjnego. Potrzebnych będzie także 8 ostatnich znaków numeru VIN pojazdu (numeru identyfikacyjnego pojazdu), które znajdują się po lewej stronie przedniej szyby lub w instrukcji obsługi pojazdu.

Aby dodać pojazd do swego konta, należy zalogować się i przejść do zakładki Dodaj pojazd. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu dołączenia swego pojazdu do konta.
USUWANIE POJAZDU Z KONTA

USUWANIE POJAZDU Z KONTA

Przy sprzedaży lub oddaniu pojazdu w rozliczeniu lub osobistym przeniesieniu jego własności należy usunąć pojazd ze swojego konta InControl. W tym celu należy zalogować się na stronie Mój Jaguar InControl, przejść do zakładki Ustawienia pojazdu i nacisnąć przycisk Usuń pojazd.

W przypadku posiadania niewygasłych subskrypcji usług InControl zostaną one przeniesione na nowego właściciela pojazdu na pozostały okres subskrypcji, o ile nowy właściciel skonfiguruje swoje konto InControl.

WSPARCIE SYSTEMU JAGUAR INCONTROL

LOGOWANIE DO KONTA INCONTROL

LOGOWANIE DO KONTA INCONTROL

Należy zarejestrować konto na stronie Mój Jaguar InControl, aby dostosować własne preferencje i zarządzać funkcjami Systemu InControl.
UZYSKIWANIE POMOCY W ZAKRESIE INCONTROL

UZYSKIWANIE POMOCY W ZAKRESIE INCONTROL

W celu uzyskania więcej informacji o systemie Jaguar InControl zapraszamy do kontaktu z wybranym autoryzowanym dealerem Jaguar.
ZASADY I WARUNKI

ZASADY I WARUNKI

Należy zapoznać się z zasadami i warunkami użytkowania Systemu Jaguar InControl oraz informacjami dotyczącymi ochrony danych.

Podczas wprowadzania systemu InControl, poszczególne opisywane cechy mogą stanowić wyposażenie opcjonalne i/ lub być zależne od danego rynku lub zastosowanej jednostki napędowej. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą samochodów marki Jaguar w celu ustalenia dostępności i pełnych zasad i warunków obowiązujących w kraju użytkownika. Niektóre z funkcji wymagają odpowiedniej karty SIM z towarzyszącą jej właściwą umową na transmisję danych, która wymagać może przedłużenia po upływie wstępnego okresu, na jaką została początkowo zawarta. Łączność z siecią mobilną może być niemożliwa w niektórych lokalizacjach.