InControl
Działanie Jaguar Bluetooth

InControl<br />Działanie Jaguar Bluetooth

BLUETOOTH FAQS

Należy dowiedzieć się, jak korzystać z łączności Bluetooth® z telefonem komórkowym i zapoznać się z funkcjami, które można podłączyć podczas jazdy.

GENERAL

OTWÓRZ
Co to jest Bluetooth®?
Do czego można wykorzystać łączność Jaguar Bluetooth® ?
Czy dany telefon komórkowy jest kompatybilny ?
Jak połączyć się przez Bluetooth®?

Podczas wprowadzania systemu InControl, poszczególne opisywane cechy mogą stanowić wyposażenie opcjonalne i/ lub być zależne od danego rynku lub zastosowanej jednostki napędowej. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą samochodów marki Jaguar w celu ustalenia dostępności i pełnych zasad i warunków obowiązujących w kraju użytkownika. Niektóre z funkcji wymagają odpowiedniej karty SIM z towarzyszącą jej właściwą umową na transmisję danych, która wymagać może przedłużenia po upływie wstępnego okresu, na jaką została początkowo zawarta. Łączność z siecią mobilną może być niemożliwa w niektórych lokalizacjach.