InControl
Aplikacje Na Smartfon

InControl<br />Aplikacje Na Smartfon

INSTALACJA APLIKACJI INCONTROL

KROK 1

KROK 1

Aplikacja InControl jest dostępna na większości smartfonów z systemami Android i Apple iOS. Należy sprawdzić, czy urządzenie użytkownika jest zgodne.
KROK 2

KROK 2

Należy pobrać i zainstalować w smartfonie program uruchamiających aplikację InControl. Po pomyślnym zainstalowaniu, należy uruchomić aplikację.
KROK 3

KROK 3

Użytkownik zostanie poproszony o skorzystanie z Podręcznika automatycznego rozpoczęcia w celu zakończenia konfiguracji. Użytkownik może obecnie dokonać połączenia smartfona z samochodem za pomocą aplikacji InControl.

ŁĄCZENIE SMARTFONA Z SAMOCHODEM ZA POMOCĄ APLIKACJI INCONTROL

KROK 1 (DOTYCZY TYLKO URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM ANDROID)

KROK 1 (DOTYCZY TYLKO URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM ANDROID)

W przypadku urządzeń z Androidem: najpierw należy sparować i podłącz swój smartfon do samochodu, używając technologii Jaguar Bluetooth (potrzebnej do połączeń telefonicznych i strumieniowego przesyłania dźwięku). Odnośny krok nie jest wymagany dla urządzeń z Systemem iOS.
KROK 2

KROK 2

Należy upewnić się, że urządzenie użytkownika jest odblokowane, a obudowy lub osłony ekranu nie są zamknięte (niektóre telefony mogą się automatycznie blokować, gdy telefon jest zamknięty).
KROK 3

KROK 3

Korzystając z przewodu połączeniowego USB dołączonego do smartfona, należy połączyć telefon z samochodowym portem USB.
KROK 4

KROK 4

Używając urządzenia iPhone, gdy zestaw aplikacji InControl Apps jeszcze nie działa, otrzyma się monit, by uruchomić aplikację. Korzystając z telefonu z systemem Android, po pojawieniu się podpowiedzi można wybrać „Always Allow”, co wyeliminuje wszystkie późniejsze komunikaty.
KROK 5

KROK 5

Należy wybrać aplikację InControl na ekranie dotykowym. Do użytku w zestawie InControl Apps dostępne są tylko te aplikacje, które przeszły procedurę zatwierdzenia przez firmę Jaguar. Niektóre z takich aplikacji mogą wymagać opłat abonamentowych.
KROK 6

KROK 6

Na ekranie dotykowym wyświetlona zostanie prośba o wybranie opcji View (jeśli używa się aplikacji bez dźwięku) lub View and Listen (jeśli używa się aplikacji z dźwiękiem, np. odtwarzacze muzyki oraz połączenia telefoniczne).

POBIERANIE APLIKACJI POD SYSTEM APPLE iOS

W ramach najnowszych aktualizacji zabezpieczeń w Systemie iOS w wersji 9 i nowszych, aplikacje InControl wymagają krótkiego etapu zatwierdzania, aby umożliwić kompatybilność z każdą aplikacją w samochodzie użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aktualizacja zabezpieczeń w Najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących programu InControl Connect.

NOWE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

NOWE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Jak można zauważyć, aplikacje wymagające zezwoleń będą nieaktywne i niedostępne, dopóki cały proces nie zostanie zakończony.
NADAWANIE UPRAWNIEŃ

NADAWANIE UPRAWNIEŃ

Na Ekranie dotykowym Jaguara użytkownika, należy wybrać nieaktywną aplikację, którą chce się otworzyć, i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po lewej stronie. Podczas tego procesu zostanie wyświetlony dwukrotny monit na ekranie smartfona o wydanie zezwolenia. Proces ten należy wykonać tylko raz dla każdej aplikacji.
POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE

Smartfon użytkownika może nie mieć najnowszego oprogramowania. Aby sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja, należy w smartfonie przejść do menu Ustawienia.

WSPARCIE SYSTEMU JAGUAR INCONTROL

APLIKACJE INCONTROL

APLIKACJE INCONTROL

Aplikacja InControl obejmuje zestaw zoptymalizowanych aplikacji interaktywnych, które umożliwiają strumieniowe przesyłanie multimediów, usług opartych na chmurze i usług lokalizacyjnych i innych - za pośrednictwem portu USB.
UZYSKIWANIE POMOCY W ZAKRESIE INCONTROL

UZYSKIWANIE POMOCY W ZAKRESIE INCONTROL

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania lub dostarczymy więcej informacji o Systemie Jaguar InControl.
ZASADY I WARUNKI

ZASADY I WARUNKI

Należy zapoznać się z zasadami i warunkami użytkowania Systemu Jaguar InControl oraz informacjami dotyczącymi ochrony danych.

Aby być w stanie korzystać z aplikacji zatwierdzonych przez firmę Jaguar na ekranie dotykowym własnego Jaguara, należy wybrać aplikacje InControl przy zamówieniu auta. Dokonuje się jednorazowej opłaty przy zamówieniu, a sprzęt można zamontować wyłącznie w fabryce. Aplikacje InControl są dostępne bezpłatnie zarówno w Google Play, jak i w Apple App Store. Niektóre aplikacje dostawców zewnętrznych mogą wymagać dodatkowego zakupu lub subskrypcji. Po podłączeniu do smartfona, aplikacje InControl można obsługiwać za pośrednictwem ekranu dotykowego Jaguara użytkownika.

Podczas wprowadzania systemu InControl, poszczególne opisywane cechy mogą stanowić wyposażenie opcjonalne i/ lub być zależne od danego rynku lub zastosowanej jednostki napędowej. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą samochodów marki Jaguar w celu ustalenia dostępności i pełnych zasad i warunków obowiązujących w kraju użytkownika. Niektóre z funkcji wymagają odpowiedniej karty SIM z towarzyszącą jej właściwą umową na transmisję danych, która wymagać może przedłużenia po upływie wstępnego okresu, na jaką została początkowo zawarta. Łączność z siecią mobilną może być niemożliwa w niektórych lokalizacjach.