InControl
Działanie Secure Tracker

InControl<br />Działanie Secure Tracker

Program Secure Tracker ostrzega użytkownika oraz Centrum śledzenia pojazdów w przypadku automatycznego alertu ostrzegającego o kradzieży samochodu. Aby zarządzać tego rodzaju alertami, należy zapoznać się odnośnymi informacjami.

ALARM KRADZIEŻOWY

ALARM KRADZIEŻOWY

Jeśli w samochodzie został uruchomiony automatyczny alarm kradzieżowy, wówczas zostanie wyświetlony ekranowy alert o kradzieży. Alert ten będzie widoczny zarówno w aplikacji InControl Remote, jak i na witrynie InControl. Należy skontaktować się z Centrum śledzenia pojazdów, postępujęc zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie alertowym. Z uwagi na bezpieczeństwo, wszystkie funkcje na stronie internetowej “Mój Jaguar InControl” zostaną automatycznie wyłączone.
TRYB TRANSPORTOWY<sup>*</sup>

TRYB TRANSPORTOWY*

Tryb transportowy pozwala użytkownikowi na umieszczenie pojazdu na naczepie, w pociągu lub na wzięcie go na hol bez uruchamiania powiadomienia o kradzieży pojazdu. Można tę funkcję włączyć w smartfonowej aplikacji lub na witrynie InControl. Po włączeniu jej, pojazd nie będzie wysyłać automatycznych powiadomień o kradzieży, jeśli pojazd będzie przemieszczany bez uruchomiania silnika. Wszystkie pozostałe automatyczne powiadomienia o kradzieży (w przypadku odłączenia akumulatora, manipulacji przy antenie TCU/GSM/GPS) pozostają aktywne.
TRYB SERWISOWY<sup>*</sup>

TRYB SERWISOWY*

Tryb serwisowy musi być włączony podczas wizyty w serwisie, aby zapobiec aktywacji powiadomienia o kradzieży pojazdu. Funkcję Trybu serwisowego włączyć w smartfonowej aplikacji lub na witrynie InControl. Po włączeniu jej, pojazd nie będzie wysyłać automatycznych powiadomień o kradzieży przez okres 10 godzin.

WSPARCIE SYSTEMU JAGUAR INCONTROL

LOGOWANIE DO KONTA INCONTROL

LOGOWANIE DO KONTA INCONTROL

Należy zarejestrować konto na stronie Mój Jaguar InControl, aby dostosować własne preferencje i zarządzać funkcjami Systemu InControl.
UZYSKIWANIE POMOCY W ZAKRESIE INCONTROL

UZYSKIWANIE POMOCY W ZAKRESIE INCONTROL

W celu uzyskania więcej informacji o systemie Jaguar InControl zapraszamy do kontaktu z wybranym autoryzowanym dealerem Jaguar.
ZASADY I WARUNKI

ZASADY I WARUNKI

Należy zapoznać się z zasadami i warunkami użytkowania Systemu Jaguar InControl oraz informacjami dotyczącymi ochrony danych.

*If the car needs to be put in Transport Mode or Service Mode for more than 10 hours, please contact the Tracking Call Centre to request assistance.
 
Podczas wprowadzania systemu InControl, poszczególne opisywane cechy mogą stanowić wyposażenie opcjonalne i/ lub być zależne od danego rynku lub zastosowanej jednostki napędowej. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą samochodów marki Jaguar w celu ustalenia dostępności i pełnych zasad i warunków obowiązujących w kraju użytkownika. Niektóre z funkcji wymagają odpowiedniej karty SIM z towarzyszącą jej właściwą umową na transmisję danych, która wymagać może przedłużenia po upływie wstępnego okresu, na jaką została początkowo zawarta. Łączność z siecią mobilną może być niemożliwa w niektórych lokalizacjach.