Dlaczego smog jest taki groźny?

NEWSLETTER ELEKTROMOBILNOŚĆ
Dlaczego smog jest taki groźny?

PROF. CEZARY PAŁCZYŃSKI Z UM W ŁODZI: JEDNYM Z GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SMOGU W POLSCE SĄ SAMOCHODY

Dr hab. med. Cezary Pałczyński opowiada, jakie spustoszenie wywołuje smog w naszym organizmie, które samochody zanieczyszczają powietrze w największym stopniu i jaki jest sens wprowadzania w polskich miastach stref czystego transportu.

Dr hab. med. Cezary Pałczyński z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest ekspertem z zakresu chorób wewnętrznych, astmy i alergii. W rozmowie z Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych omówił on najważniejsze kwestie związane z zagrożeniami, jakie niosą samochody spalinowe dla mieszkańców polskich miast.

Specjalista od zanieczyszczeń powietrza w udzielonym wywiadzie najpierw opisał, jak dokładnie szkodzi nam smog. Różne składniki smogu wywołują w układzie oddechowym tak zwany stres oksydacyjny i nitrozacyjny. Prowadzi to do zwiększonego ryzyka infekcji i alergizacji dróg oddechowych.

Ekspert zwraca uwagę na szczególną szkodliwość cząstek niegazowych, ze względu na swoją wielkość klasyfikowanych pod nazwami od PM10 do PM0,1. Dzieli się wynikami badań, które dowiodły bezpośredniego związku ekspozycji na pyły tego typu z większą umieralnością spowodowaną chorobami układu krążenia i rakiem płuc. Większe pyły przenikają do dróg oddechowych i płuc, powodując podrażnienie błon śluzowych i spojówek, kaszel i trudności w oddychaniu. Mniejsze natomiast przenikają bezpośrednio do krwi i inicjują tam stany zapalne oraz aktywują układ krzepnięcia oraz układ współczulny. Skutkiem tego są między innymi choroby wieńcowe, wzrost ciśnienia tętniczego, udary mózgu, zawały i niebezpieczne dla życia zaburzenia rytmu serca.

Za główne źródła smogu w Polsce prof. Pałczyński podaje piece zasilane paliwami stałymi i biomasą oraz samochody. Jak wykazują badania przedstawiane przez eksperta, wśród samochodów najbardziej szkodliwe są te z silnikami Diesla. Ich spaliny to wieloskładnikowe mieszaniny kilkuset związków chemicznych, wydzielane do atmosfery w postaci gazów, par i cząstek stałych. Prowadzą one do szczególnie negatywnych zjawisk w ludzkim organizmie: działają prozapalnie i rakotwórczo, wspierają rozwój astmy oskrzelowej i innych chorób alergicznych, potencjalnie mogą prowadzić do poważnych komplikacji na etapie życia prenatalnego.

Wśród sposobów walki o poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców miast prof. Pałczyński wymienia wprowadzane niedawno także w Polsce strefy czystego transportu. Jak zauważa, jest to działanie, które prowadzi do realnego ograniczenia ekspozycji na czynniki szkodliwe dużej liczby osób. Rozwiązania takie, faworyzujące samochody elektryczne, niewątpliwie także w naszym kraju będą w najbliższej przyszłości wprowadzane na coraz szerszą skalę.

Źródło: https://www.orpa.pl/prof-cezary-palczynski-z-um-w-lodzi-smog-skraca-dlugosc-zycia/


Jaguar I-PACE system napędowy