Dynamiczna rozbudowa sieci Greenway

NEWSLETTER ELEKTROMOBILNOŚĆ
Dynamiczna rozbudowa sieci Greenway

GREENWAY ROZBUDUJE SWOJĄ SIEĆ ŁADOWANIA W POLSCE DO 630 STACJI


Polska infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych wchodzi w przełomowy moment swojego rozwoju. Największy dostawca usług elektromobilności w naszym regionie planuje rozbudowę swojej sieci w Polsce w przeciągu najbliższych trzech lat do 630 stacji ładowania.Ładowanie Jaguara


Infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych w Polsce jest przedmiotem zakrojonych na szeroką skalę planów i inwestycji. Angażują się w nią tak podmioty rządowe, jak i niezależne podmioty. Największym z nich w Europie Środkowowschodniej jest firma Greenway. Aktualnie posiada ona w tym regionie 120 stacji ładowania, z czego w Polsce 80. 75% z nich stanowią stacje szybkiego ładowania.

Greenway posiada bardzo rozbudowane zamiary co do elektromobilności w Polsce, które już wprowadza w życie. Już do roku 2020 chce dysponować w sumie dwustoma stacjami ładowania, a w przeciągu najbliższych trzech lat od teraz ma ich być w sumie 850. Aż 630 z tych punktów będzie czekało na kierowców w Polsce. Inwestycje firmy Greenway znacząco ułatwią pokonywanie dużych dystansów samochodem elektrycznym w naszej części Europy. Blisko połowa z planowanych stacji na terenie Polski, Czech, Słowacji i krajów bałtyckich zapewni szybkie ładowanie, a 20 ultraszybkie.

Konsekwentny rozwój sieci szybkiego ładowania zapewnia połączenie sił prywatnych inwestorów i centralnie planowanego wsparcia. Plany firmy Greenway wsparła Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny.